Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach z nowymi zabytkami - Gminny Ośrodek Kultury w Rutkach-Kossakach

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach z nowymi zabytkami

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach z nowymi zabytkami

Do zbiorów Izby Historycznej Gminny Ośrodek Kultury w Rutkach trafił interesujący zbiór pamiątek historycznych, które przekazał ks. kan. mgr Stanisław Żbikowski proboszcz Parafii pw. Św. Anny w Rutkach – Kossakach. Zabytki pierwotnie zostały przekazane Fundacji „Tradycja i Rozwój”, która następnie przekazała je do Izby Historycznej.

Pierwsze zabytki jakie zaprezentowała izba z przekazanego zasobu to dwa odznaczenia: medal „Za udział w wojnie obronnej 1939” oraz Krzyż Armii Krajowej.

Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939” – polskie pamiątkowe odznaczenie państwowe ustanowione ustawą z dnia 3 lipca 1981 roku jako wyraz uznania dla osób, które brały czynny udział w wojnie obronnej toczonej przez Polskę z niemieckim najeźdźcą w dniach od 1 września do 6 października 1939 roku.
Powstał jako próba pozyskania przychylności społeczeństwa dopominającego się prawdy po 1980.

Podobnie jak ustanowiony w tym samym czasie w podobnym celu Warszawski Krzyż Powstańczy, mógł być nadawany pośmiertnie, a także obywatelom innych państw mającym obywatelstwo polskie w chwili wydarzeń nim upamiętnianych. Medal ten był też pierwszym peerelowskim odznaczeniem z wizerunkiem ukoronowanego orła wojskowego.

Krzyż Armii Krajowej – odznaczenie honorujące członków Polskiego Państwa Podziemnego z okresu II wojny światowej.

Krzyż Armii Krajowej został ustanowiony w 22 rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, 1 sierpnia 1966 przez gen. Tadeusza Komorowskiego ps. „Bór”, byłego dowódcę AK i ówczesnego przewodniczącego rady naczelnej Koła AK w Londynie. Szczegóły ustanowienia odznaczenia wydrukowano w „Dzienniku Polskim” z 2 września 1966.

Zabytki można obejrzeć w Izbie Historycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Rutkach.

źródło: Izba Historyczna Gminnego Ośrodka Kultury w Rutkach

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach

ul. 11 listopada 5
18-312 Rutki- Kossaki

Tel: 862701041
Tel: 862701064

e-mail:gokib@gminarutki.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.