KONKURS FOTOGRAFICZNY „Najpiękniejsze zdjęcie z wakacji” - Gminny Ośrodek Kultury w Rutkach-Kossakach

Plakat o konkursie

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Najpiękniejsze zdjęcie z wakacji”

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez GOKiB w Rutkach-Kossakach.

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Najpiękniejsze zdjęcie z wakacji”

 

ORGANIZATOR KONKURSU

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach
ul. 11 Listopada 5
18-312 Rutki-Kossaki
Tel: 86 270 10 41   
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania prac: 28 lipca - 14 sierpnia 2023 r.

Termin ogłoszenia wyników: 19 sierpnia 2023 r.

Termin wystawy i rozstrzygnięcie konkursu: 19 sierpnia 2023 r.

1.Szczegóły konkursu:

 • Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach,
 • Celem konkursu jest utrwalenie w fotografii subtelnego piękna krajobrazu, ludzi, przyrody,

architektury, różnych form wypoczynku, w których uczestnicy konkursu brali udział, podziwiali, zwiedzali w czasie wakacyjnych wojaży. Jeśli, ze względu na panujące warunki, dalekie podróże okażą się niemożliwe, podróże mogą mieć wymiar mikro – przedstawiając nasze najbliższe otoczenie z ciekawej, nietuzinkowej perspektywy,

 • Prace mogą zostać wykonane w dowolnej technice fotograficznej,
 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest doręczenie organizatorom wypełnionej i podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego, karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.

2. Uczestnicy:

 • konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat,
 • przewidziane są dwie kategorie wiekowe, w których można zgłaszać prace:

- I kategoria: 6 - 10 lat

- II kategoria: 11 – 14 lat.

 • zdjęcia muszą być wykonane przez uczestnika lub uczestniczkę samodzielnie.

3. Warunki uczestnictwa:

 • uczestnicy i uczestniczki mają za zadanie wykonanie jednego zdjęcia,
 • fotografie mogą być wykonane za pomocą telefonu lub dowolnego aparatu fotograficznego,
 • do fotografii należy dołączyć kompletnie wypełniony, odręcznie podpisany przez

rodziców/opiekunów prawnych i zeskanowany formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do

regulaminu), dostępny na stronie internetowej www.gokib-rutki.pl,

 • pracę konkursową oraz formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do siedziby GOKiB w Rutkach-Kossakach, ul.11 Listopada 5, 18-312 Rutki-Kossaki. Prace należy przekazać na nośniku do zgrania pracownikom GOKiB, dopuszcza się gotowe, wydrukowane fotografie.
 • prace nadesłane bez formularza zgłoszeniowego nie wezmą udziału w konkursie.

4. Kryteria ocenianych prac:

 • zgodność z tematem konkursu,
 • estetyka i kompozycja zdjęcia,
 • oryginalność podejścia do tematu.

5. Ocena jury:

 • Jury konkursu, wybrane przez Organizatora, wyłoni 3 laureatów/laureatki w każdej kategorii

wiekowej, którzy otrzymają nagrody rzeczowe,

 • Wszyscy uczestnicy i uczestniczki otrzymają pamiątkowe dyplomy,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród,
 • Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne

6. Zasady konkursu:

 • uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne,
 • uczestnicy konkursu przekazują organizatorom fotografie w wersji elektronicznej na nośniku do budynku GOKiB, dopuszcza się wydrukowane fotografie.
 • przekazane pliki muszą być opisane w sposób umożliwiający identyfikację uczestnika konkursu - tytuły prac, nazwisko,
 • prace należy doręczyć organizatorom w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2023 r.
 • z nadesłanych fotografii wyłonione zostaną prace, które wezmą udział w wystawie

pokonkursowej w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Rutkach-Kossakach,

 • ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 19 sierpnia 2023 r.
 • zgłoszenia nie spełniające wymagań zawartych w regulaminie nie zostaną dopuszczone do

udziału w konkursie.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach, 18-312 Rutki-Kossaki, ul. 11 Listopada 5.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora.

3. Dane są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z wyrażoną zgodą.

4. Dane są przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w konkursie prowadzonym przez administratora.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie wyrażonej zgody.

7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w wyrażonej zgodzie.

8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

11. Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowanie decyzji, w tym profilowania.

Link do regulaminu:

Regulamin konkursu fotograficznego "Najpiękniejsze zdjęcie z wakacji"

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach

ul. 11 listopada 5
18-312 Rutki- Kossaki

Tel: 862701041
Tel: 862701064

e-mail:gokib@gminarutki.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.