Konkurs plastyczny "Najpiękniejsza Pisanka Wielkanocna" - Gminny Ośrodek Kultury w Rutkach-Kossakach

Plakat zachęcający do wzięcia udziału w konkursie plastycznym najpiękniejsza pisanka wielkanocna. Konkurs kierowany jest do uczniów klas 1-8. Prace należy dostarczyć osobiście do siedziby GOKIB w Rutkach-Kossakach do 5 kwietnia 2023 roku.

Konkurs plastyczny "Najpiękniejsza Pisanka Wielkanocna"

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez GOKiB w Rutkach-Kossakach.

Regulamin konkursu plastycznego
„Najpiękniejsza pisanka wielkanocna”


Organizator konkursu
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach
ul. 11 Listopada 5
18-312 Rutki-Kossaki
Tel: 86 270 10 41
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele konkursu
• Upowszechnianie, pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi
• Rozwijanie kreatywności
• Poznanie różnych technik plastycznych wykorzystywanych do zdobienia pisanek
wielkanocnych
• Aktywizacja społeczności lokalnej
• Prezentacja twórczości mieszkańców i wymiana doświadczeń

Zasady uczestnictwa
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie własnoręcznie pisanki wielkanocnej w dowolnej
technice niekoniecznie na wydmuszce jajka, może to być przestrzenna forma styropianowa,
wykonana np. z masy papierowej, drutu, sznurka itp. Praca nie może być wykonana na bazie
naturalnego, ugotowanego jajka!
2. Uczestnik konkursu wykonuje samodzielnie tylko jedną pisankę!
3. Zapoznanie się z Regulaminem konkursu i akceptacja jego warunków

Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do uczniów kl. I-VIII w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria – I-III
II kategoria - IV-VIII

Terminarz
1. Prace należy dostarczyć osobiście do siedziby GOKiB w Rutkach-Kossakach do dnia 05 kwietnia
2023 r. od pn-pt w godz. 8.00-16.00.
2. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka (karta uczestnictwa w konkursie – Załącznik
nr.1 oraz odpowiednie zgody – Załącznik nr.2)
3.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 06 kwietnia 2023 r. na portalu społecznościowym FB
https://www.facebook.com/gokibrutki

Kryteria oceny pracy
• pomysłowość
• technika wykonania
• estetyka wykonania
• dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych

Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa zwana
dalej Komisją.
2. Komisję powołują Organizatorzy.
3. Organizatorzy konkursu przewidują nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce.
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

Postanowienia końcowe
1. Prace przyniesione na konkurs przechodzą na własność Organizatora.
2. Uczestnicy biorący udział w konkursie plastycznym „Najpiękniejsza pisanka wielkanocna”
akceptują regulamin konkursu oraz wyrażają zgodę na bezpłatne publikacje swoich prac w celach
marketingowych dla celów związanych z konkursem.
3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów konkursu oraz promocji zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury
i Biblioteka w Rutkach-Kossakach (podstawa prawna: Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO).
4. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Organizatorom.

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w RutkachKossakach, 18-312 Rutki-Kossaki, ul. 11 Listopada 5.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt drogą elektroniczną
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora.
3. Dane są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z wyrażoną zgodą.
4. Dane są przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w konkursie prowadzonym przez
administratora.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie wyrażonej zgody.
7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych
w wyrażonej zgodzie.
8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym
nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
11. Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowanie decyzji, w tym
profilowania

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Załączniki

pdfRegulamin konkursu plastycznego Najpiękniejsza Pisanka Wielkanocna202.94 KB

 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach

ul. 11 listopada 5
18-312 Rutki- Kossaki

Tel: 862701041
Tel: 862701064

e-mail:gokib@gminarutki.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.