Lokalna Pracownia Twórcza - Gminny Ośrodek Kultury w Rutkach-Kossakach

Projekt grantowy pn.: Lokalna pracownia twórcza GOKIB w Rutkach-Kossakach realizowany w ramach projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach realizuje projekt grantowy pn.: Lokalna pracownia twórcza GOKIB w Rutkach-Kossakach realizowany w ramach projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dwudniowe szkolenie w ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury

W pierwszym etapie realizacji projektu zespół GOKiB w Rutkach-Kossakach bierze udział w webinariach dotyczących cyfryzacji i konstruowania oferty kulturalnej online. Udział w tych spotkaniach pozwala nam na szersze spojrzenie na naszą działalność i podsuwa nam wiele bardzo ciekawych inspiracji.
Tu realizowany jest projekt grantowy Konwersja cyfrowa domów kultury dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach z grantem z Narodowego Centrum Kultury

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach pozyskał dotację w wysokości 126 tys. zł na działania inwestycyjne i szkoleniowe w ramach programu "Konwersja Cyfrowa Domów Kultury" dofinansowanego z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. GOKiB w Rutkach-Kossakach znalazł się wśród 60 grantobiorców z całej Polski. O fundusze starało się łącznie 422 podmioty.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach

ul. 11 listopada 5
18-312 Rutki- Kossaki

Tel: 862701041
Tel: 862701064

e-mail:gokib@gminarutki.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.