Dwudniowe szkolenie w ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Rutkach-Kossakach

Dwudniowe szkolenie w ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury

Dwudniowe szkolenie w ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury

W pierwszym etapie realizacji projektu zespół GOKiB w Rutkach-Kossakach bierze udział w webinariach dotyczących cyfryzacji i konstruowania oferty kulturalnej online. Udział w tych spotkaniach pozwala nam na szersze spojrzenie na naszą działalność i podsuwa nam wiele bardzo ciekawych inspiracji.

 W dniach 3-4 listopada 2022 r. wzięliśmy udział w dwudniowym szkoleniu w ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

To kolejny element projektu. Podczas szkolenia m.in. analizowaliśmy zasoby naszej instytucji, poznawaliśmy nowe narzędzia i aplikacje pomocne w realizowaniu działań online.
O kolejnych działaniach w ramach naszego projektu “Lokalna pracownia twórcza GOKiB w Rutkach-Kossakach” będziemy informować na bieżąco.
Za nami:
- mapowanie zasobów naszej instytucji,
- poznanie narzędzi cyfrowych do zarządzania zadaniami, projektami.
Bardzo dziękujemy wspaniałej trener Pani Anni Małczuk-Wakulińskiej za wprowadzenie nas w cyfrowy świat.
Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 
FE POPC poziom pl 1 rgb

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach

ul. 11 listopada 5
18-312 Rutki- Kossaki

Tel: 862701041
Tel: 862701064

e-mail:gokib@gminarutki.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.