Protokół z wyboru inicjatyw lokalnych projektu „Mała gmina, duże chęci” - Gminny Ośrodek Kultury w Rutkach-Kossakach

Protokół z wyboru inicjatyw lokalnych projektu „Mała gmina, duże chęci”

Protokół z wyboru inicjatyw lokalnych projektu „Mała gmina, duże chęci”

Wybór inicjatyw lokalnych w ramach projektu „Mała gmina, duże chęci” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury z programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2023

Dnia 21 czerwca 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, której zadaniem było ocenienie i wybór inicjatyw zgłoszonych przez mieszkańców Gminy Rutki.

Komisja obradowała w składzie:

  1. Elżbieta Sokołowska – animator Narodowego Centrum Kultury
  2. Agnieszka Bazydło – Sekretarz Gminy
  3. Danuta Kulesza – Zastępca Dyrektora GOKiB (bez prawa głosu)
  4. Justyna Gołaszewska – Koordynator projektu „Mała gmina, duże chęci” Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2023 (bez prawa głosu)
  5. Dorota Grodzka – Animator Kultury (bez prawa głosu)
  6. Liderzy grup złożonych wniosków

Mieszkańcy zgłosili 6 inicjatyw w nawiązaniu do zamieszczonej diagnozy projektu:

Lp.

Nazwa inicjatywy

Autor/autorzy

Kwota dofinansowania

1.

„Kino pod Niebem – Łączy pokolenia”

Grupa nieformalna „Mamy Plan”.

5 800,00 zł

2.

„Chwała i cześć – pamiętamy”

Schola przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gradach-Woniecko Joanna Puchalska,

KGW „Znad Narwii” w Gradach – Woniecko Agnieszka Kondracka

5 900,00 zł

3.

„Na swojską nutę” – warsztaty wokalne skierowane do mieszkańców gminy Rutki

KGW Polne Kwiaty

5 000,00 zł

4.

„Zaklęte w papier”

Magdalena Szeligowska

3 300,00 zł

5.

„W poszukiwaniu lokalnego smaku”

Katarzyna Stypułkowska

7 000,00 zł

6.

„Plon niesiemy, plon” – Warsztaty wicia wieńców dożynkowych i równianek

Anna Trzaska

4 500,00 zł

Wnioskodawcy inicjatyw zgodzili się na zmniejszenie kosztów w swoich projektach, tym samy, wszystkie złożone wnioski zostaną zrealizowane. Do głosowania przystąpili członkowie grup inicjatywnych  i jednogłośnie stwierdzono, że wszystkie projekty spełniają kryteria zamieszczone w regulaminie konkursu i przechodzą do dalszego etapu realizacji.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach

ul. 11 listopada 5
18-312 Rutki- Kossaki

Tel: 862701041
Tel: 862701064

e-mail:gokib@gminarutki.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.