Raport podsumowujący działania diagnostyczne przeprowadzone podczas realizacji projektu „Mała gmina, duże chęci” w programie Dom Kultury + Edycja 2023 Narodowego Centrum Kultury. - Gminny Ośrodek Kultury w Rutkach-Kossakach

Raport podsumowujący działania diagnostyczne przeprowadzone podczas realizacji projektu „Mała gmina, duże chęci” w programie Dom Kultury + Edycja 2023 Narodowego Centrum Kultury.

Raport podsumowujący działania diagnostyczne przeprowadzone podczas realizacji projektu „Mała gmina, duże chęci” w programie Dom Kultury + Edycja 2023 Narodowego Centrum Kultury.

Z dumą publikujemy raport podsumowujący działania diagnostyczne przeprowadzone podczas realizacji projektu „Mała gmina, duże chęci” w programie Dom Kultury + Edycja 2023 Narodowego Centrum Kultury.

Dokument pn. „Diagnoza potencjału kulturotwórczego mieszkańców gminy Rutki” został opracowany przez pracownice naszego Ośrodka Kultury i zawiera wyniki ankiet oraz wnioski ze spotkań z mieszkańcami, które przeprowadziliśmy w okresie kwiecień-maj 2023 roku.

Dokument ten stanowi efekt rzeczowy naszego udziału w projekcie, a także bazę wyjściową i inspirację do inicjatyw, które mogą Państwo zgłaszać w ramach konkursu na inicjatywy lokalne w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2023 „Mała gmina, duże chęci” do dn. 16.06.2023 r.

Projekt realizowany jest w ramach programu Dom Kultury + EDYCJA 2023 z Narodowego Centrum Kultury.

2023_NCK_dofinans_dom_kultury_plus_RGB.jpg

Raport diagnozy:

pdfDiagnoza potencjału kulturotwórczego mieszkańców gminy Rutki 20232.97 MB

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach

ul. 11 listopada 5
18-312 Rutki- Kossaki

Tel: 862701041
Tel: 862701064

e-mail:gokib@gminarutki.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.