Spotkanie w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach - " Mała gmina, duże chęci” w ramach projektu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne - Gminny Ośrodek Kultury w Rutkach-Kossakach

Spotkanie w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach - " Mała gmina, duże chęci” w ramach projektu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne

Spotkanie w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach - " Mała gmina, duże chęci” w ramach projektu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne

W dniu 17.04.2023 r. odbyło się spotkanie w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach z uczniami klas siódmych w sprawie omówienia projektu Dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom kultury+ Inicjatywy Lokalne 2023, który jest realizowany w Gminnym Ośrodek Kultury i Bibliotece w Rutkach-Kossakach pt:” Mała gmina, duże chęci”.


Celem spotkania było inicjowanie działań służących wzmocnieniu zainteresowania kulturowego społeczności lokalnej. Uczestnicy spotkania wypełnili ankietę, w której każdy mógł zgłosić swój pomysł, inicjatywę bądź zastrzeżenie odnośnie życia kulturalnego naszej społeczności.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach

ul. 11 listopada 5
18-312 Rutki- Kossaki

Tel: 862701041
Tel: 862701064

e-mail:gokib@gminarutki.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.