Akcja Żonkile 2023 - Gminny Ośrodek Kultury w Rutkach-Kossakach

Akcja Żonkile 2023

Akcja Żonkile 2023

Wielki udział GOKiB w Akcji Żonkile

19 kwietnia jest dniem upamiętnienia powstania w Getcie Warszawskim.
Dziś obchodzimy 80. rocznicę wybuchu powstania.
W tym roku po raz kolejny Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach wziął udział w akcji żonkile.
W celu upamiętnienia tego wydarzenia rozdaliśmy mieszkańcom Gminy symboliczne kwiaty.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach

ul. 11 listopada 5
18-312 Rutki- Kossaki

Tel: 862701041
Tel: 862701064

e-mail:gokib@gminarutki.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.