O nas - Gminny Ośrodek Kultury w Rutkach-Kossakach

Wejście do budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach

O Nas

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach jest samorządową instytucją kultury Gminy Rutki, która powstała 01 stycznia 2022 r. w wyniku połączenia się Domu Kultury w Rutkach-Kossakach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach. Powołana została przez Radę Gminy Rutki uchwałą Nr 165/XXII/21 z dnia 27 września 2021 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury.

Siedziba GOKiB mieści się w Rutkach-Kossakach przy ul. 11 Listopada 5, przy budynku Gminy Rutki oraz Szkoły Podstawowej im. 2. Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach-Kossakach.

Celem działalności GOKiB jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Rutki poprzez tworzenie i upowszechnianie wartości kultury i sztuki, popularyzację książki, czytelnictwa, wiedzy i informacji, a także wartościowych form rekreacji, czynnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego.

GOKiB realizuje swoje zadania przy współpracy z innymi instytucjami i organizacjami z terenu gminy Rutki, dla których działalność w dziedzinie kultury i sztuki nie jest podstawową działalnością statutową, z lokalnym ruchem społeczno-kulturalnym oraz organizacjami społecznymi gminy.

GOKiB współpracuje także na zewnątrz z innymi instytucjami kultury, związkami i stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi, a w szczególności ze szkołami.

Funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach pełni Pani Justyna Gołaszewska.

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach

ul. 11 listopada 5
18-312 Rutki- Kossaki

Tel: 862701041
Tel: 862701064

e-mail:gokib@gminarutki.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.